Straipsniai

 

SVETAINĖS NAUDOJIMO TAISYKLĖS

 

Sveikiname apsilankius svetainėje www.plaukugidas.lt  !

Siekdami užtikrinti sklandų naudojimąsi šia interneto svetaine, parengėme Svetainės naudojimo taisykles, kurios besąlygiškai galioja visiems svetainės www.plaukugidas.lt lankytojams ir naudotojams.

Jei lankytojas nesutinka besąlygiškai laikytis visų šių Taisyklių nuostatų, jis neturi teisės naudotis šia Svetaine.

Bendrosios nuostatos

 • Interneto svetainė www.plaukugidas.lt (toliau tekste „Interneto svetainė“ arba „Svetainė“) – tai informacinė svetainė, kurios paskirtis – suteikti informaciją svetainės lankytojams plaukų priežiūros tema.
 • Svetainės lankytojai – fiziniai ir juridiniai asmenys ar jų atstovai, kurie naudojasi Svetaine ar joje siūlomomis prekėmis ir/ar paslaugomis.
 • Naudojimasis Svetaine apima bet kokių ir visų veiksmų atlikimą bet kokiu būdu ir forma lankytojui naršant Svetainėje, prisijungus prie jos per interneto ar kitą prieigą: informacijos skaitymą, pasisakymų rašymą, informacijos pateikimą, gavimą ir siuntimą, tačiau tuo neapsiribojant.

Svetainės turinys

 • Bet kokia šioje Svetainėje pateikta informacija naudojama tik informaciniais tikslais.
 • Už Svetainėje esančios informacijos naudojimą atsakingas tik pats Svetainės lankytojas.
 • Visas Svetainės turinys, joje pateikta informacija, patarimai yra bendro pobūdžio, nepritaikyti prie lankytojų individualių savybių, todėl negali būti laikomi profesionalia specialisto konsultacija.
 • Lankytojai patys, o ne Svetainės kūrėjai, prisiima visą atsakomybę dėl žalos, kuri gali kilti jam dėl Svetainėje pateiktos informacijos bei patarimų panaudojimo ar pritaikymo.
 • Visa ir bet kokia informacija Svetainėje, Svetainės turinys nėra ir negali būti laikoma absoliučia tiesa, profesionalia specialisto konsultacija, nenuginčijama nuomone ar pan., todėl lankytojai, naudodamiesi, vadovaudamiesi ar skleisdami minėtą informaciją, prisiima visą riziką dėl žalos, kuri gali kilti jam ar bet kokiems tretiesiems asmenims, dėl šios informacijos panaudojimo, pritaikymo ar skleidimo.
 • Svetainės kūrėjai nėra ir nebus atsakingi už lankytojų apsaugą nuo įžeidžiančio, nepadoraus ar kitokio neigiamai veikiančio Svetainės turinio.
 • Svetainės kūrėjai negarantuoja pateiktos Svetainėje informacijos visapusiškumo, patikimumo ar teisingumo, taip pat nėra įsipareigoję ir nėra atsakingi už galimas informacijos klaidas, trūkumus ar netikslumus.
 • Svetainės lankytojai gali naudoti Svetainės turinį tik savo asmeninėms reikmėms.

Lankytojų pasisakymai

 • Svetainės lankytojai gali rašyti savo komentarus, atsiliepimus, nuomones, pastabas, diskutuoti Svetainėje.
 • Svetainės lankytojų pateikti pasisakymai viešoje interneto erdvėje nebūtinai atspinti Svetainės kūrėjų nuomonę ir jie nėra atsakingi už tokios informacijos turinį.
 • Už Svetainėje pateikiamų lankytojų pasisakymų turinį atsakingi tik pasisakymų autoriai.
 • Svetainės kūrėjai turi teisę panaikinti lankytojų pasisakymus, jei jie yra įžeidžiantys, grasinantys, užgaulūs, šmeižiantys, prieštaraujantys etikos ar kitoms visuomenėje priimtinoms elgesio ir moralės normoms.
 • Norint parašyti komentarą Svetainėje, reikalinga pateikti:
1. Vardas (pavadinimas arba slapyvardis, nebūtinai sutampantis su tikru lankytojo vardu) – privalomas pateikti.
2. El. paštas – privalomas pateikti, viešai nerodomas. Jis naudojamas siekiant grįžtamojo ryšio su Svetainės lankytoju, t.y. Svetainės kūrėjai gali atsakyti Svetainės lankytojui, parašiusiam komentarą ar rūpimą klausimą, jo nurodytu el.paštu. El. paštas nenaudojamas jokiais kitais tikslais ir atskleidžiamas tretiesiems asmenims tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.
3. Web puslapis – neprivalomas pateikti lankytojo interneto svetainės adresas, viešai nerodomas. Jo atskleidimas tretiesiems asmenims derinamas su lankytoju.

Trečiųjų šalių svetainės

 • Interneto svetainės kūrėjai siūlo jos lankytojams ir naudotojams virtualią erdvę, t.y. svetainės skiltis, skirtas reklamai, kuriose jie gali teikti savo paslaugų ir prekių reklamą.
 • Interneto svetainės kūrėjai neatsako už per svetainę parduodamų/perkamų prekių/paslaugų kokybę, kiekį, sutarčių nevykdymą ar netinkamą vykdymą, besireklamuojančiųjų ir jų klientų įsipareigojimus ir kitas sąlygas.
 • Šioje svetainėje lankytojai galimai atras nuorodų, siūlančių prisijungti prie kitų, trečiųjų šalių kontroliuojamų interneto svetainių.
 • Šios trečiųjų šalių interneto svetainės nėra pavaldžios interneto svetainei www.plaukugidas.lt ir jos kūrėjai nėra atsakingi už jokį tokiais būdais nuorodomis tarpusavyje susijusių svetainių turinį arba bet kokią nuorodą, kurią pateikia tokia susijusi svetainė.
 • Tokių nuorodų egzistavimas jokiu būdu savaime nereiškia, kad Svetainė dalyvauja kažkokiuose trečiųjų šalių projektuose, ar gali būti kitaip atsakinga už trečiosios šalies svetainės, kurioje gali būti randama nuoroda, turinį arba yra atsakinga už bet kokius tokius susijusios svetainės siūlomus produktus ar paslaugas, jų kokybę ir turinį.

Atsakomybės ribojimas

 • Svetainės kūrėjai neprisiima sau jokių įsipareigojimų ar garantijų, susijusių su Svetainės turiniu.
 • Svetainės kūrėjai nėra ir nebus atsakingi už Svetainėje esančios informacijos, turinio neatitikimus, informacijos netikslumą ar klaidingumą bei iš to kilusias neigiamas pasekmes Svetainės lankytojams ar tretiesiems asmenims.
 • Svetainės turinys yra pateikiamas toks, "koks yra".
 • Svetainėje nėra teikiama jokių garantijų, nei numanomų, nei konkrečių.
 • Interneto svetainės kūrėjai neįsipareigoja, kad svetainės funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be klaidų, kad svetainė bus apsaugota nuo virusų ir kitų kenksmingų dalykų, kad visi trūkumai bus ištaisyti per trumpą laiką, todėl negali būti atsakingi už bet kokio pobūdžio žalą, kurią gali patirti lankytojų kompiuteris, naudodamasis Svetaine.
 • Interneto svetainės kūrėjai taip pat neįsipareigoja, kad Svetainė bus suderinta su lankytojų kompiuterine įranga, bei nėra atsakingi už interneto linijas ir įrangą, kuriuos lankytojai naudoja prisijungimui prie Svetainės.
 • Bet kokia medžiaga, kurią savo nuožiūra skaito, atsisiunčia ar kitaip gauna svetainės lankytojas, naudodamasis svetaine, yra susijusi išimtinai su svetainės lankytojo rizika, ir tik jis atsako už žalą, padarytą jo kompiuterinei sistemai.
 • Svetainės kūrėjai nėra ir nebus atsakingi už jokią žalą ir/ar nuostolius, kuriuos gali patirti lankytojai, besinaudojantys Svetaine.

Pakeitimai

 • Interneto svetainės kūrėjai turi teisę vienašališkai keisti, taisyti, papildyti ar ištrinti Svetainėje esančią informaciją bet kuriuo metu ir be išankstinio perspėjimo.
 • Svetainės kūrėjai turi teisę vienašališkai keisti, taisyti, papildyti ar ištrinti šiose Taisyklėse esančią informaciją bet kuriuo metu ir be išankstinio perspėjimo.
 • Visi pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje.

 

Produktai